kontakt@ratunekpompejanski.pl

Dziewięciodniowa Nowenna do ojca Pio

  • Time Cały dzień
  • Location Cała Polska

DZIEŃ PIERWSZY
” Przygotuj się na godne przyjęcie cierpień, jakie Jezus zsyła na Ciebie. Jezus nie pozwoli Ci smucić się i przyjdzie do Ciebie, aby ukoić Twą duszę wieloma łaskami ” O. Pio
Umiłowany ojcze Pio, posiadałeś znaki Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa na swoim ciele. Stygmatyzowanie te nosiłeś za nas wszystkich, doświadczając zarówno fizycznego, jak i duchowego cierpienia, przeszywającego Twoją duszę i ciało. Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy byli w stanie przyjmować i w pokorze znosić małe i duże krzyże i cierpienia tu na ziemi oraz polecać je Bogu, aby poprzez nie przygotował dla nas miejsce w życiu wiecznym.
Ojcze nasz…… Zdrowaś Mario…..

DZIEŃ DRUGI
” Bądź odważny i nie obawiaj się ataków szatana. Zapamiętaj, iż jest to zdrowy znak, gdy szatan krzyczy i miota się wokół Twojego sumienia. To znaczy, że nie ma on dostępu do wnętrza Twojej woli” O. Pio
Święty Ojcze Pio, cierpiałeś ataki i dręczenia od demonów piekielnych, które chciały, abyś porzucił swoją drogę do świętości. Razem z Jezusem Chrystusem byłeś w stanie przeciwstawić się pokusom szatana. Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy z Twoją pomocą i z pomocą całego wojska anielskiego mogli otrzymać siłę do porzucenia grzechu oraz wytrwania w wierze aż do godziny naszej śmierci.
Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…

DZIEŃ TRZECI
” Maryja jest jak gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia ” O. Pio
Czcigodny Ojcze Pio, bardzo czciłeś i kochałeś naszą Najświętszą Matkę Maryję, która codziennie obdarzała Cię łaskami i pociechami. Powierzałeś Jej swoje duchowe dzieci i wszystkich grzeszników, którzy do Ciebie przychodzili. Błagamy Cię, módl się za nami do Najświętszej Maryi Panny. Przekaż w Jej ręce szczery żal za nasze grzechy i modlitwy o poprawę, aby imię nasze zostało wpisane do księgi życia wiecznego.
Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…..

DZIEŃ CZWARTY
” Wzywaj Twojego Anioła Stróża, który oświeci Cię i poprowadzi dobrą drogą. Bóg dał Ci Go dla Twojego bezpieczeństwa, a więc powinieneś korzystać z Jego rad” O. Pio
Pokorny Ojcze Pio, kochałeś i słuchałeś swojego Anioła Stróża, który służył Ci wiernie jako przewodnik, obrońca i posłaniec od Boga. Anioł Stróż przekazywał Tobie modlitwy Twoich duchowych dzieci. Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy nauczyli się słuchać naszego Anioła Stróża, który zawsze jest gotów być naszym przewodnikiem i podpowiada nam, jak walczyć z grzechem.
Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo….

DZIEŃ PIĄTY
” Mój Boże, błagam Ciebie, pozwól mi doświadczać kary, jaką przygotowałeś dla grzeszników i dla dusz w czyśćcu cierpiących. Zwielokrotnij moje cierpienia, abym przyczynił się do darowania win grzesznikom i uwolnienia dusz z czyśćca. O. Pio
Miłosierny Ojcze Pio, ofiarowałeś siebie i swoje cierpienia za dusze grzeszników i cierpiących w czyśćcu. Chciałeś przyjąć na siebie ich udręki i kary. Błagamy Cię, uproś nam u Boga wielką troskę i miłość, jakimi Ty darzyłeś dusze w czyśćcu cierpiące. Prosimy aby nasze cierpienia i modlitwy przyczyniły się do skrócenia ich mąk czyśćcowych.
Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo….

DZIEŃ SZÓSTY
” Jeśli wiedziałem, że człowiek cierpiał w myślach, na ciele lub duszy, błagałem Boga aby go uwolnił z tego cierpienia. Chętnie przyjąłbym przeniesienie nieszczęścia z chorego na siebie, aby on mógł być uratowany i prosiłem aby on mógł być uratowany i prosiłem aby mógł on korzystać z owoców tych cierpień… Jeśli Bóg pozwoliłby mi tak zrobić ” O. Pio
Wspołczujący Święty Ojcze Pio z Pietrelciny, kochałeś chorych bardziej niż samego siebie, ponieważ widziałeś w nich Jezusa. Uczyniłeś wiele cudów, uzdrawiając chorych w imię Jezusa Chrystusa i obdarowując ich pokojem. Błagamy Cię za chorych i cierpiących, by mogli być uzdrowieni, jeśli taka jest wola Boża, a ich dusze by odzyskały przyjaźń z Bogiem i dary Ducha Świętego. Spraw, by mogli dziękować za to Bogu i wychwalać Go na zawsze.
Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo….

DZIEŃ SIÓDMY
” Gdyby tylko ludzie tego świata mogli dostrzec piękno duszy człowieczej, gdy jest ona w łasce Bożej, wszyscy grzesznicy i niewierzący na świecie byliby natychmiast nawróceni ” O. Pio
Gorliwy Święty Ojcze Pio z Pietrelciny, trudziłeś się w Boskim planie Zbawienia, ofiarując swoje cierpienia, aby uwolnić grzeszników od więzów diabła. Toczyłeś walki z szatanem, by wydrzeć ich z jego mocy. Błagamy Ciebie o wstawiennictwo, aby niewierzący zostali nawróceni, aby wszyscy grzesznicy odczuli skruchę w swoich sercach, a ci, których serca są chłodne, by odnowili swój entuzjazm w życiu chrześcijańskim. Święty Ojcze Pio, módl się również za tych, którzy postępują drogą wierności, aby trwali na drodze zbawienia.
Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…..

DZIEŃ ÓSMY
“Byłoby największą nagrodą, gdyby Bóg spełnił jedno moje życzenie ( jeśli byłoby to możliwe) żeby powiedział” Wstąp do nieba! ” To jest moje jedyne, prawdziwe życzenie, aby Bóg mnie wziął do nieba w ten czas, kiedy weźmie ostatnie z moich dzieci i ostatnią z osób, które oddały się mojej opiece duszpasterskiej ” Św. Ojciec Pio
Kochający ludzi święty Ojcze Pio, doświadczyłeś wielkiej miłości do swoich dzieci duchowych. Nie szczędząc troski i własnego cierpienia, pomagałeś im miłować Chrystusa i naśladować Go swoim życiem. Dozwól nam, którzyśmy Ciebie osobiście nie spotkali, abyśmy stali się także Twoimi duchowymi dziećmi. Niechaj za Twoją opieką, przywództwem i pomocą otrzymamy łaskę od Boga, byśmy mogli Go spotkać przy bramkach nieba w dzień naszej śmierci.
Ojcze Nasz….Zdrowaś Maryjo…..

DZIEŃ DZIEWIĄTY
” Musisz zawsze trzymać się prostej i wąskiej ścieżki w świętym Kościele Katokickim, ponieważ On jest jedyną Oblubienicą Chrystusa i tylko On może przynieść spokój. Tylko On posiada Jezusa w Najświętszym Sakramencie, albowiem On jest prawdziwym Księciem Pokoju” Św. Ojciec Pio
Posłuszny Święty Ojcze PIO, który kochałeś Kościół Rzymskokatolicki, poddając się wiernie jego poleceniom i nakazom. Rozumiałeś, że tylko w Kościele mamy pewność Zbawienia i całkowicie należymy do Chrystusa. Módl się, aby cały lud chrześcijański zjednoczył się w jednej wierze, by poczuł się wielką Bożą rodziną. Wybłagaj dobrych robotników na żniwo Pańskie i spraw, by Kościół był latarnią naszego zbawienia pośród burz życia.
Ojcze nasz……. Zdrowaś Maryjo…..