kontakt@ratunekpompejanski.pl

Godzina Święta

  • Date 4 lutego 2021
  • Time 23:00
  • Location Cały świat

Każdy czwartek dany nam przez Boga daje nam możliwość, aby między godziną jedenastą a północą czuwać na modlitwie, aby wynagrodzić Jezusowi smutek i cierpienie, które doświadczył w Ogrodzie Oliwnym. Jezus powracając wtedy z modlitwy z Ojcem zastał uczniów śpiących i powiedział do nich z wyrzutem: „Nie mieliście tyle siły, aby jedną godzinę czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy,ale ciało słabe” (Mt 26, 40-41). Tę zachętę do czuwania z Jezusem doskonale pojęli pierwsi pustelnicy, którzy trwali w nocy na modlitwie, chcąc wynagrodzić Sercu Jezusowemu samotność i cierpienie w Ogrodzie Oliwnym. Praktyka Godziny Świętej rozpowszechniła się po objawieniach Małgorzacie Marii Alacoque z 1674r. Podczas jednego z objawień Jezus wskazał Małgorzacie na to nocne czuwanie i Jego cierpienie obciążonego grzechami całego świata. Jezus powiedział: „We wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”
Godzinę Świętą praktykowali święci Patroni naszej strony – święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna Kowalska. Ojciec Święty odprawiał Godzinę Świętą w każdy czwartek. Również święta Siostra Faustyna odprawiała Godzinę Świętą pomimo zmęczenia i choroby. Opisała to w swoim Dzienniczku: „W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiłam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O, niepojęta to katusza! Jak strasznie Jezus cierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać.” (Dz. 188)
„Chociaż jestem chora, postanowiłam dziś odprawić jak zwykle godzinę świętą. W tej godzinie ujrzałam Pana Jezusa przy słupie biczowanego; w tej strasznej katuszy Jezus modlił się, po chwili rzekł do mnie: Mało jest dusz, które rozważają mękę Moją z prawdziwym
uczuciem; najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę Moją.” (Dz. 737) Z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i praktykowaniem Godziny Świętej związane są obietnice dane św. Małgorzacie Marii Alacoque:


 Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
 Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy
miłosierdzia.
 Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego
będzie zawieszony i czczony.
 Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
 Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z
rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce
Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci

Praktykuj Godzinę Świętą w każdy czwartek w swoim domu, samemu bądź z najbliższymi. Rozważaj to, co Jezus przeżywał w Ogrójcu. Czuwaj z Nim, módl się z Nim, abyś nie uległ pokusie. Nastaw sobie budzik na stałe w każdy czwartek na godz. 22:55 i nie prześpij
Godziny Świętej.