kontakt@ratunekpompejanski.pl

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jezu ufam Tobie

Tydzień temu przeżywaliśmy Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia z woli Jezusa. Jakby Jezusowi było mało. Przecież On za nas umarł i zmartwychwstał. A dodatkowo sam reklamuje Boże miłosierdzie – że jest Bóg, którego miłosierdzie względem każdego człowieka jest niezgłębione i bezgraniczne. Ono jest ciągle – Boże miłosierdzie, bo Bóg kocha nas nieustannie. To się nigdy nie zmieni.

Trzeba nam tylko wyciągnąć rękę po to Boże miłosierdzie. I nie chodzi o to, że Bóg teraz chce abyśmy o Jego miłosierdzie prosili i prosili. Nie. On chce widzieć, że tego miłosierdzia sami pragniemy. Bo Bóg miłosierdzie daje nam każdego dnia. Takie jest moje doświadczenie. Często też tego miłosierdzia nie przyjmowałem, nie potrafiłem dostrzec. Brzmi to paradoksalnie. Ale często tak w moim życiu jest. Wierzę, że Bóg jest miłosierny, ale często nie potrafię z tej Miłości miłosiernej skorzystać.

Dziękujemy Ci Boże za dar Twojego niezgłębionego miłosierdzia, że okazujesz Twoje kochające, przebaczające serce. Pomóż nam stawać się miłosiernymi względem siebie i drugiego człowieka, abyśmy byli ludźmi miłosierdzia, córkami i synami miłosiernego Ojca.