kontakt@ratunekpompejanski.pl

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna okres Świętego Triduum Paschalnego. Trzy święte dni, które po okresie pokuty mają nas wprowadzić w wydarzenia z życia Jezusa, który chce abyśmy z Nim przeszli drogę prowadzącą do zmartwychwstania. To Jezus jest Zbawcą. To On wysłużył nam życie wieczne. On przeszedł drogę krzyżową, umarł i zmartwychwstał, abyśmy i my w Nim i przez Niego mogli zmartwychwstać ze śmierci do życia.    

Trzy Święte Dni Paschalne – Wielki Czwartek , Wielki Piątek i Wielka Sobota – to dni Paschy Chrystusa – przejścia.

Dzisiaj skupiamy naszą uwagę na Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Jego uczniami. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwa i eucharystii. To Jezus jest jedynym Kapłanem, którego kapłaństwo jest nieprzemijające. Dziękujemy Ci Jezu za sakramenty, którymi możemy się karmić . Dziękujemy, że nam się dajesz bez reszty każdego dnia, że służysz, że z nami jesteś.

Jesteś z nami również dzisiaj, kiedy zmagamy się z wirusem.

Nie raz już w mediach pewnie słyszałeś, że chorzy na koronawirusa umierają samotnie. To nie prawda. Nikt nie umiera bez Chrystusa. On jest Kapłanem, który towarzyszy każdemu umierającemu w przejściu do innego świata. Niech ten dzisiejszy Wielki Czwartek umocni naszą wiarę w Jezusa Wiecznego Kapłana, że jest blisko nas i że nas os nie jest Mu obojętny.