kontakt@ratunekpompejanski.pl

List do Rektora Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach

Rektor Papieskiego Sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej w Pompejach

Z okazji rocznicy przywiezienia Obrazu Matki Bożej Różańcowej do Pompejów

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodny Księże Rektorze!


Pragniemy podzielić się z Księdzem Rektorem naszą radością. Ponad rok temu uruchomiliśmy w Polsce projekt o nazwie ratunekpompejanski.pl. Celem powstania tego projektu jest zachęcenie ludzi do odmawiania Nowenny Pompejańskiej. Każdy odwiedzający naszą stronę internetową znajdzie na niej wiele ciekawych artykułów. Strona jest na bieżąco aktualizowana i dodawane są nowe treści. Stworzyliśmy też na naszej stronie mapę pompejańczyków. Zaznaczamy na niej miejscowości, w których ludzie modlą się Nowenną
Pompejańską. Oto link do mapy poniżej: https://ratunekpompejanski.pl/mapa-pompejanczykow/

Naszym pragnieniem jest, aby ta mapa stała się prezentem dla Matki Bożej Pompejańskiej od wszystkich Polaków, którzy modlą się Nowenną Pompejańską w Polsce i poza jej granicami. Niech każda miejscowość zaznaczona na naszej mapie będzie piękną różą zdobiącą Obraz
Matki Bożej Różańcowej z Pompejów.

Ze względów praktycznych przesyłamy tę mapę w formie elektronicznej.

Pragniemy zapewnić o naszej modlitwie i pamięci. Każdego dnia modlimy się na różańcu i na koronce do Bożego Miłosierdzia za wszystkie osoby na całym świecie związane z Nowenną Pompejańską.

Prosimy również o modlitwę za nas tam przed Obliczem naszej kochanej Matki z Pompejów.

Z wyrazami szacunku
Administratorzy strony ratunekpompejanski.pl

Al Rev.mo Rettore del Pontificio Santuario
della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei
Mons. Pasquale Mocerino

Sia lodato Gesù Cristo!
Reverendissimo Padre Rettore!


In occasione della ricorrenza dell’arrivo del quadro della Beata Vergine Maria del Santo Rosario a Pompei,vorremmo condividere con Voi la nostra grande gioia. Più di un anno fa abbiamo attivato in Polonia un progetto di nome ratunekpompejanski.pl (trad. aiutopompeiano). Lo scopo per il quale è creato è invitareun maggior numero di fedeli alla recita della Novena Pompeiana. Coloro che visiteranno il nostro sito vi troveranno una serie di articoli interessanti al riguardo. Esso viene aggiornato e vi vengono aggiunti nuovi contenuti periodicamente. Abbiamo anche creato una mappa dei devoti alla Madonna di Pompei doveindichiamo tutte le località in cui si trovano le persone che pregano la Novena Pompeiana. Ecco il link della suddetta mappa:
https://ratunekpompejanski.pl/mapa-pompejanczykow/


Vorremmo che questa mappa diventasse un voto alla Madonna di Pompei da parte di tutti i polacchi che pregano la Novena, sia in Polonia sia oltre i suoi confini. Vogliamo che ogni luogo diventi una bella rosa che possa adornarel’immagine della Vergine del Santo Rosario di Pompei.


Per motivi pratici Le mandiamo la mappa in forma elettronica.

Vi assicuriamo l’assiduità della nostra preghiera:ogni giorno preghiamo il Santo Rosario e la Coroncina alla Divina Misericordia per tutte le persone nel mondo legate alla Novena Pompeiana.

Vi chiediamo di ricordarci nelle vostre preghiere di fronte all’immagine dell’Amatissima Madre di Pompei.

In Cristo
Kinga Kwiatkowska
Amministratore del sito ratunekpompejanski.pl

Może zainteresuje Cię również:

Maryja nauczy Cię odwagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.