kontakt@ratunekpompejanski.pl

Ofiarowanie Pańskie 2021

Istotę dzisiejszego święta Ofiarowania Pańskiego wyjaśnia nam sama Maryja w słowach, które przekazała swojemu sekretarzowi księdzu Stefano Gobbi, dnia 02.02.1980 roku:

„W Świątyni Jerozolimskiej ofiarowałam najpierw – zgodnie z przepisami prawa
Mojżeszowego – Moje Dzieciątko Jezus, a teraz muszę ofiarować również was wszystkich, Moje małe dzieci, zgodnie z wolą Mojego Syna Jezusa, który Mi was powierzył, zanim umarł na Krzyżu.

Pod Krzyżem, zgodnie z wolą Jezusa, stałam się prawdziwą Matką każdego z was. Na czym polega Moje matczyne zadanie, jeśli nie na ofiarowaniu was, aby doskonale uwielbić Boga?

Składam was w ofierze na chwałę Ojca.

Jak w Waszej Niebieskiej Mamie, Arcydziele stworzenia, tak i w was Ojciec pragnie widzieć coraz bardziej jaśniejący Jego wielki plan. W ten sposób wy, Jego małe dzieci, oddacie Mu dziś doskonałą chwałę.

Składam was w ofierze na chwałę Syna.

Syn chce widzieć was, Swoich braci, tak do Niego podobnych, by poprzez was mógł nadal żyć i kochać, modlić się, cierpieć i działać, aby w was Ojciec był zawsze uwielbiony. Tak więc Syn może doskonale w was żyć.

Składam was w ofierze na chwałę Ducha Świętego.

Duch Święty udziela się wam w celu wprowadzenia was w głębiny życia Bożego i przekształcenia w gorejące płomienie miłości i gorliwości, aby wszędzie rozlewać Swoje najczystsze światło. Wasz widok w matczynych ramionach Jego Oblubienicy – odtwarzającej w was własny obraz – pobudza Go do zstąpienia na was w pełni i do udzielenia się wam tak, jak Jej się udzielił. I tak Duch Święty jest wam udzielany w coraz obfitszym darze przez Ojca i Syna.

W świątyni Mego Niepokalanego Serca ofiarowuję was dziś wszystkich na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Składam was w ofierze na znak zadośćuczynienia, na znak macierzyńskiego błagania, na znak doskonałego uwielbienia, aby Bóg przyjął tę biedną, zagubioną ludzkość i – dzięki potężnej sile Swej miłosiernej miłości – pomógł światu, oczyszczonemu waszą wynagradzającą ofiarą. Przez Ducha Pańskiego zostanie odnowione całe oblicze ziemi”.
Niech słowa Matki Bożej zachęcają nas do głębszego przeżywania święta Ofiarowania Pańskiego.

Może zainteresuje Cię również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.