kontakt@ratunekpompejanski.pl

Jak powstała Nowenna Pompejańska i dlaczego nazywa się ją nowenną nie do odparcia?

Świat dowiaduje się o Nowennie Pompejańskiej dzięki bolesnej i zarówno cudownej historii pewnej włoszki z Neapolu, leżącego nieopodal Pompejów. Królowa Różańca Świętego z Pompejów w swojej matczynej miłości dostrzegła boleść nieuleczalnie chorej Fortunatiny Agreli i jej zawierzenie cierpienia Panu Bogu. Choroba przykuwała ją do łóżka przez 13 miesięcy. Kiedy po raz pierwszy Fortunatinie ukazała się Matka Boża, to zaczęła błagać Ją natychmiast o dar zdrowia. Chora powoływała się na jej prośby i nowenny odmówione już wcześniej do Maryi. Jak sama wyznała: dotąd nie doświadczyłam jeszcze Maryjo Twojego Miłosierdzia. Na to Królowa z Pompejów jej odpowiedziała: „Modliłaś się do mnie pod różnymi wezwaniami i zawsze odbierałaś łaski. Teraz, gdy mnie wzywasz pod imieniem Królowej Różańca Świętego z Pompejów, które jest mi bliższe ponad wszystkie inne, nie mogę ci odmówić. Odpraw trzy nowenny, oddawaj mi cześć, a wyzdrowiejesz”.

Tak też się stało. Fortunatina w niedługim czasie została stopniowo uzdrowiona za przyczyną Królowej Różańca Świętego z Pompejów w dniu 8 maja 1884 roku. Na tym historia tego niezwykłego uzdrowienia się nie kończy. Maryja objawiła Fortunatinie również Jej matczyne zamiary wobec tych, którzy pragną otrzymywać łaski za przyczyną Królowej Różańca Świętego z Pompejów: „Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na Moją cześć trzy nowenny odmawiając piętnaście tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne”.

Ta zachęta Maryi do oddawania Jej czci poprzez modlitwę różańcową stała się
początkiem i źródłem Nowenny Pompejańskiej. Maryja daje konkretne wskazówki, jak należy się modlić i kiedy Nowenna Pompejańska stanie się modlitwą nie do odparcia. Uderzające jest w tym kontekście podkreślenie Maryi „ktokolwiek pragnie otrzymać łaski”. „Ktokolwiek” – a więc każdy, bez wyjątku! Natomiast „pragnie otrzymać łaski” należy rozumieć w sensie – musimy wiedzieć konkretnie czego pragniemy i musimy jeszcze wiedzieć, od kogo pragniemy otrzymać łaski. Chodzi więc o nasze przekonanie, że chcemy naszą prośbę zawierzyć Maryi! I my sami musimy wiedzieć dlaczego akurat zawierzamy Maryi, a nie komuś innemu. Chcemy zrzucić nasze troski z siebie na Maryję i zdać się na Jej pomoc. Czynimy tak, bo ufamy i wierzymy Maryi, że Ona załatwi naszą sprawę jak należy i że to dla nas będzie dobre, nawet jeśli wymarzyliśmy sobie wszystko zupełnie inaczej. Sposób i czas rozwiązania naszej prośby zostawiamy również Maryi. My ustępujemy Matce Bożej w naszym życiu miejsca. W tym kontekście widać, że nie polegamy na ilości odmawianych przez nas zdrowasiek, ale na Maryi, z Którą na modlitwie Nowenną Pompejańską rozważamy zawierzony Jej problem. Uwagę koncentrujemy więc na tym, co Maryja w naszej sprawie ma do powiedzenia. Tutaj toczy się walka o nasze wsłuchiwanie się i o nasze otwarcie i ufność, abyśmy potrafili przyjąć to, co od Maryi słyszymy.

Dalej Maryja uczy nas w jakim duchu mamy modlić się Nowenną Pompejańską: „(…) niech odprawi na Moją cześć trzy nowenny odmawiając piętnaście tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne”. Nasza modlitwa ma być oddawaniem czci Matce Bożej. A oddawać cześć oznacza – wielbić, czcić, adorować, chwalić, darzyć uwielbieniem, zachwycać się, oddawać szacunek Maryi. Nasza modlitwa ma polegać więc na wysławianiu Błogosławionej dziewicy przez powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” sto pięćdziesiąt razy dziennie – tyle ile jest psalmów w psałterzu Dawida. Maryja pragnie,abyśmy wychwalali Ją słowami tej modlitwy, rozważając przy tym tajemnice z życia Jezusa. Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” wychwala Maryję i jest jednocześnie aktem wiary w Jezusa Chrystusa przeżyty z Maryją. Wypowiadamy bowiem takie słowa: „Zdrowaś Maryjo” – co oznacza – raduj się Maryjo, bo jesteś pełna łaski. Pan jest z Tobą. Jesteś Błogosławioną między wszystkimi kobietami. Błogosławiony jest Jezus – owoc Twojego życia. Święta jesteś Maryjo, jesteś Matką Boga, dlatego módl się za nami grzesznymi. TERAZ i w godzinę śmierci naszej. Amen – niech się tak stanie! Zna ktoś piękniejsze słowa, którymi można byłoby wychwalać Maryję? Maryja zaprasza nas, abyśmy wychwali Ją słowami modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, żeby to była dla Niej pieśń pochwalna płynąca prosto z naszego serca. To Maryja jest gwarantem, że Nowenna Pompejańska jest nowenną nie do odparcia. Ona wszystko może, dlatego jeśli jej zawierzamy nasze sprawy, to nie może być tak, że Maryja ich nie załatwi. To zawierzenie Maryi jest nie do odparcia, bo Maryja jest Matką Bożą, jest łaski pełna. Pan jest z Maryją. Ona jest Błogosławioną! Dlatego Nowenna Pompejańska jest nie do odparcia. Nie ze względu na to, że my odmawiamy 150 razy dziennie „Zdrowaś Maryjo” przez 54 dni, ale ze względu na Maryję, ze względu na to, Kim ona jest! Zrzuć więc swe troski na Maryję i czekaj na odpowiedź. Ona na pewno przyjdzie.

Cytaty zaczerpnięte z książki pt. „Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego z Pompejów”, autorstwa bł. Bartola Longo.
Źródło obrazu: Daria Majtka-Kucharska