kontakt@ratunekpompejanski.pl
Dlaczego Nowennę Pompejańską odmawia się przez 54 dni?

Ilość dni Nowenny Pompejańskiej nie jest przypadkowa. Z polecenia Matki Bożej należy
odmawiać łącznie 6 nowenn – trzy nowenny błagalne i trzy nowenny dziękczynne. Nowenna
natomiast, jak nazwa z języka łacińskiego wskazuje oznacza „dziewięć”, stąd jedna nowenna
trwa dziewięć dni, a seria 6 nowenn trwa 54 dni. Każdego dnia należy odmówić 3 różańce i po nich przez pierwsze 27 dni modlitwę błagalną i przez kolejne 27 dni modlitwę dziękczynną.

Nowenna Pompejańska jest modlitwą różańcową

Różaniec jest modlitwą biblijną. Główna część
„Zdrowaś Maryjo” przytacza pozdrowienie archanioła Gabriela ze Zwiastowania Maryi (Łk 1,
28). Dalsza część modlitwy jest pozdrowieniem i błogosławieństwem Elżbiety dla Maryi (Łk 1,
42). Natomiast modlitwę „Ojcze Nasz” przekazał uczniom sam Pan Jezus (Mt 6,9), a Chwała
Ojcu jest rozwinięciem słów Jezusa wysyłającego uczniów z misją (Mt 28, 19). Rozważane
tajemnice różańca świętego są również udokumentowane w Piśmie Świętym i czerpią z niego
inspirację. Jak to ujął ks. Paweł Hełka: „To biblijne pochodzenie sprawia, że różaniec, chociaż
często łączony ściśle z Maryją, to tak naprawdę jest modlitwą do Jezusa. Celem tej modlitwy
pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, która jest matką wspólnoty
Kościoła. Można by powiedzieć, że jest to patrzenie na życie Jezusa oczyma Maryi”. W istocie
chodzi więc o rozważanie codziennie piętnastu tajemnic różańca świętego – tajemnic
zbawienia z życia Jezusa i Maryi. Rozważać oznacza wnikać w tajemnice zbawienia, aby one
stały się w konsekwencji naszą drogą i umacniały nas w wierze i ufności Bogu.
Odmawiane w trakcie różańca powtarzające się jak mantra modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś
Maryjo” są muzyką w tle, która jak fala niesie myśli o tajemnicach zbawienia i pomaga
oderwać się od samego siebie. Potrzebujemy tej muzyki, aby koncentrować naszą uwagę na
Bogu i Jego dziełach. To natomiast pomaga oderwać się od naszego autorskiego pomysłu na
rozwiązanie problemów, z którymi się zmagamy.

Intencja

Jedna osoba modli się w jednej konkretnej intencji. Nie zbiera się tutaj kilku intencji
na jedną Nowennę. Chodzi o wybranie jednej intencji, za żywych, bądź za zmarłych. Warto
przy tym pamiętać, że Matka Boża prosi, aby odmawiać Nowennę Pompejańską w duchu
oddawania Jej chwały. Modląc się chcemy wychwalać Maryję, której polecamy naszą
intencję. Tym samym wyznajemy wiarę w Jej matczyną opiekę i dlatego zawierzamy Jej
dosłownie wszystko. To wiara i zaufanie Matce Bożej i Jej Synowi jest gwarantem
skuteczności Nowenny Pompejańskiej. Niezależnie od tego, co się wydarzy w życiu, Maryja
jest z nami i doprowadzi wszystko do dobrego końca.

Dlaczego akurat Ty chcesz modlić się Nowenną Pompejańską?

Może jesteś dzisiaj przekonany, że to Ty zdecydowałeś się modlić Nowenną
Pompejańską, bo gdzieś o niej przeczytałeś, albo dowiedziałeś się od znajomej albo babci.
Ale może być też zupełnie odwrotnie. To Ty zostałeś wybrany i zaproszony do pójścia drogą
Nowenny Pompejańskiej. Oczywiście to Ty podjęłaś/podjąłeś trud i wyzwanie, ale to nie Ty
jesteś inicjatorem tego spotkania.

Przerwanie Nowenny?

Mogą tutaj pojawić się pytania o ważność Nowenny, w przypadku, kiedy nie zdążysz
odmówić wszystkich części różańca w danym dniu lub nie odmówisz ich wcale. Co wtedy?
Przerywać Nowennę i zaczynać od nowa? Nie trzeba przerywać i zaczynać Nowenny od
nowa. Tutaj chodzi o serce i miłość, a nie o drobiazgowe wyliczanie odmówionych dziesiątek
różańca. Jeśli z ważnych względów nie będziesz mogła odmówić 3 różańcy w danym dniu, to
odmów je dodatkowo na koniec Nowenny, albo następnego dnia. Tak samo zrób, jeśli
zaśniesz w trakcie odmawiania różańca. Zawsze możesz nadrobić straty kolejnego dnia. Ale
jeśli zaplanujesz sobie „przerwę” w odmawianiu Nowenny np. na 2 tygodnie, to wtedy
Nowennę należy zacząć od nowa.

Istota Nowenny Pompejańskiej

Czym jest Nowenna Pompejańska? Jest poświęcaniem czasu na bycie z Panem
Bogiem. Jest dosłownie traceniem czasu na rozważanie o Bożych sprawach. Wtedy jest się w
tym czasie z Bogiem i Maryją. I to jest istota Pompejanki. Nowenna Pompejańska jest czasem
na bycie z Panem Bogiem i Maryją. Będziesz modlić się około półtorej godziny w ciągu dnia i
będziesz rozważać – Jezus się narodził. On za mnie umarł i zmartwychwstał. Maryja
nawiedziła Elżbietę, to i nawiedzi mnie z Dobrą Nowiną. Maryja po ciężkim życiu, po tułaczce
za granicą, po stracie męża Józefa, po drodze krzyżowej Jej Syna została wzięta do nieba. Jej
cierpienie zakończyło się wieczną radością z Jej Synem, z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym.
To i moje cierpienie też będzie miało kiedyś koniec, przyjdzie czas pokoju i radość, tu na
ziemi i w Królestwie Niebieskim. Wtedy budzi się nadzieja, otwiera się zupełnie nowa
perspektywa. Na tym polega odmawianie Nowenny Pompejańskiej. Ona ma nas zbliżyć do
Boga i żeby inni też się do Niego zbliżyli. A Panu Bogu trzeba zostawić resztę, czyli jak On
wykorzysta nasz trud włożony w tę modlitwę.